Niespełna rok temu oddano do użytku wyremontowane pomieszczenie nad remizą OSP w Rososzycy. Odnowiony obiekt miał być klubem seniora. Jednak Zarząd Klubu Seniora „ Sami Swoi” wyszedł z założenia, że pomieszczenie powinno służyć wszystkim mieszkańcom wsi. Dziś widać, że była to decyzja właściwa. Klub tętni życiem 26 godzin tygodniowo. Oprócz imprez organizowanych przez seniorów odbywają się tu spotkania, zebrania i szkolenia. Korzystają z niego  panie z Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy, Rada Sołecka, harcerze oraz dzieci i młodzież. Odbywają się tu m.in. zajęcia przy muzyce, nauka gry na instrumentach, próby chóru, szkolenia komputerowe, zbiórki harcerskie, spotkania w każdy czwartek czy imprezy integracyjne.  

Pomieszczenie wyremontowano a następnie wyposażono w niezbędny sprzęt, dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Gminy w Sieroszewicach, LGD „Długosz Królewski” oraz z funduszy sołeckiego wsi Rososzyca, wiele prac wykonali sami mieszkańcy wsi.

Podsumowując nie sposób nie zauważyć, jak bardzo taki obiekt był potrzebny. Każdy znajdzie tutaj warunki, aby się realizować.

W załączeniu zdjęcia obrazujące różnorodną działalność naszego klubu.

Gospodarz klubu