Dnia 3 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Masanowie odbył się XVII Gminny Konkurs Czytelniczy zatytułowany „Wiersze Jana Brzechwy„.
W konkursie wzięło udział 7 trzyosobowych zespołów- składających się z uczniów klas II – III z terenu naszej gminy tj. szkół podstawowych z Sieroszewic, Strzyżewa, Ołoboku, Wielowsi, Rososzycy, Zamościa i  Masanowa.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań dotyczących znajomości treści wierszy Jana Brzechwy. Uczniowie mieli do rozwiązania min. krzyżówkę, układali obrazek z pociętych elementów, rozpoznawali tytuły wierszy po charakterystycznych  przedmiotach.
Wszyscy uczestnicy wykazali się znakomitą znajomością wierszy.
I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Strzyżewie ,
II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Masanowie ,
III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Rososzycy .
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, które wręczyli uczniom zastępca wójta Gminy Sieroszewice pan Bartosz Kubica , dyrektor Szkoły Podstawowej w Masanowie pani Renata Suchorzewska oraz członkowie  jury pani Emilia Biela i Małgorzata Gąsiorek .
Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu otrzymali podziękowania.
Głównym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów literaturą dziecięcą, sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz włączenie się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta Dzieciom”.

Opracowała: Karolina Jarych

Korzystając z okazji Z-ca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica wręczył dwa komputery, które Gmina Sieroszewice zakupiła w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Realizując ten projekt przeprowadzono szkolenia dla 120 osób powyżej 25 roku życia w celu zwiększenia umiejętności poruszania się w sieci.