W minioną środę tj. 4 grudnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Sieroszewice zorganizowane przez Wójta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego, który powitał przybyłych.

Przedsiębiorcy, którzy licznie odpowiedzieli na zaproszenie Wójta Gminy mieli okazję posłuchać wykładu Pani Doroty Kłodzińskiej – wykładowcy akademickiego łódzkich uczelni.   

Następnie korzystając z okazji  Pan Wójt, aby podnieść świadomość przedsiębiorców przedstawił najważniejsze wydarzenia, plany oraz wydatki jakie ponosi Gmina Sieroszewice.

Celem spotkania było między innymi wzmocnienie wizerunku gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sieroszewice oraz zwrócenie uwagi na istotną rolę przedsiębiorczości i innowacyjności.

Spotkanie było również okazją do wymiany opinii i poglądów przez przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości i Wójta Gminy.

Opracowała: Marzena Sztukowska