W czwartek, 21 listopada 2019 roku  w Szkole Podstawowej w Zamościu odbyło się  uroczyste podsumowanie projektu „Czyste lasy, łąki, pola – Ziemia nasza o to woła”. Z tej okazji został zorganizowany  Gminny Turniej Ekologiczny – „Z ekologią na serio i na wesoło”. W konkursie brali udział przedstawiciele  szkół z terenu Gminy Sieroszewice. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu, ułożenie puzzli przedstawiających krajobraz oraz wykonanie ekologicznych zadań sportowo – sprawnościowych. Głównym celem zmagań konkursowych było zdobywanie i poszerzanie wiedzy ekologicznej, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych oraz integrowanie uczniów.

Zwycięzcami  Gminnego Turnieju Ekologicznego zostali:

I miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej  w Sieroszewicach,

II miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Masanowie,

III miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Ołoboku.

Za udział w turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody  książkowe  ufundowane przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zamościu. Nagrody wręczał Wójt Gminy Sieroszewice Pan Anatol Piaskowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zamościu Pani Janina Siudzińska oraz Prezes Stowarzyszenia EkoKlub z Wielowsi Pani Halina Kaźmierczak.

Wójt Gminy Sieroszewice podziękował  Pani Dyrektor i Gronu Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej w Zamościu za pracę włożoną w realizację projektu „Czyste lasy, łąki, pola – Ziemia nasza o to woła” i podarował laptopy.

Autor: Anna Piątkowska

Korzystając z okazji Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski wręczył dwa komputery, które Gmina Sieroszewice zakupiła w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Realizując ten projekt przeprowadzono szkolenia dla 120 osób powyżej 25 roku życia w celu zwiększenia umiejętności poruszania się w sieci.