Pełnomocnik wójta ds. organizacji pozarządowych informuje wszystkie stowarzyszenia o trwającym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonym przez Narodowy Instytutu Wolności. Szczegóły w załaczniku poniżej.