Czas życia Polaków wydłuża się, a starość nie musi oznaczać tylko wizyt u lekarza i oczekiwania na koniec. Coraz więcej seniorów chce żyć aktywnie, dbać o siebie i otaczający ich świat. Odpowiednią przestrzeń i warunki do takiej aktywności muszą stworzyć jednak samorządy. M.in. dlatego gminy, które tworzą Aglomerację Kalisko-Ostrowską i Metropolię Poznań przeprowadziły projekt „Czas na Seniora” dla starszych mieszkańców łącznie 40 gmin. Dziś podsumowano te działania i przedstawiono najważniejsze punkty polityki senioralnej, która ma w najbliższych dekadach uwzględniać potrzeby seniorów.

Marian Kruk z Kalisza na emeryturze jest już od trzech dekad. Mimo sędziwego wieku ani myśli osiąść w bezczynności. Dlatego gdy tylko dowiedział się o warsztatach „Czas na Seniora” w ramach ministerialnego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych nie wahał się ani chwili. Zapisał się i uczestniczył w tych spotkaniach, nie tylko dla siebie, ale też dla innych. – Doświadczenie takich osób jak ja jest niewykorzystane, bo jeżeli ja jestem 30 lat na emeryturze, a w tej chwili nadal jest umysłowo i fizycznie sprawny, to mógłbym wykonywać jakieś funkcje. Już nie takie jak dawniej, w pewnym ograniczeniu. Ale za wcześnie się wyrzuca osoby starsze poza margines społeczny – mówi Marian Kruk, emeryt obecny na konferencji podsumowującej projekt „Czas na Seniora” w UAM w Kaliszu.

Wymiana doświadczeń i pomysłów

Cykl warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska razem z Metropolią Poznań ma właśnie zapobiegać takiemu wyrzucaniu poza margines społeczny. Już sam udział w tych spotkaniach był formą aktywizacji, ale podczas warsztatów seniorzy ze specjalistami ustalali, co oczekują od samorządów. To była też wymiana doświadczeń osób starszych z miast i z wsi. I okazuje się, że społeczność wiejska wbrew pozorom jest bardzo aktywna i zintegrowana.   – U nas mamy koła gospodyń wiejskich,  panie bardzo się starają. Organizują co mogą. Dzień Babci, Dzień Dziadka, Andrzejki, Dzień Dziecka, mamy Koło Przyjaciół Opatówka, zawiązały koło nordic walking, chodzą o kijkach  – wymienia Wioletta Galant, pracownik MOPS w Opatówku.

Żyjemy dłużej, chcemy być aktywni

Długość życia wydłuża się, a przez to zmienia się przekrój społeczny naszej populacji.  – Z ostatnich danych GUS wynika, że największa grupa seniorów w naszej Aglomeracji to osoby w wieku 70 lat i więcej. Łącznie na terenie AKO mieszka prawie 86 tysięcy osób starszych, powyżej 60 roku życia – wyjaśniała Ewa Milewska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Jest zatem z kim i dla kogo pracować. Dlatego od kilku lat podnoszenie jakości usług publicznych dla tej grupy społecznej jest jednym z priorytetów AKO.   – Od 3 lat w związku z koniecznością przygotowania się do kolejnego etapu realizacji naszych zadań z zakresu polityki regionalnej przygotowujemy nowe, dostosowane do rzeczywistości założenia planistyczne  – mówi Józef Podłużny, Członek Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i wójt gminy Godziesze Wielkie.

Dostosowywanie funkcjonalności komunikacji publicznej i obiektów publicznych do potrzeb osób starszych. Organizacja wolnego czasu i przestrzeni w postaci np. domów seniora czy oferty kulturalnej i rozrywkowej, podnoszenie jakości usług medycznych, profilaktyka zdrowotna – to tylko część sfer życia publicznego, których poprawa leży po stronie samorządów. – Ogromnie ważna jest samorządów w zakresie tworzenia lokalnej strategii działania, które dostrzegą i w znaczny sposób wesprą społeczność, w której seniorzy tworzą coraz większą społeczność – deklarował Krystian Kinastowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska i prezydent Kalisza.

Polityka Senioralna drogowskazem

Potrzeby seniorów, jak zapewniała Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, będą ujęte też w strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku.

Wynikiem warsztatów „Czas na Seniora” są wnioski i założenia do przyszłej Polityki Senioralnej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Robocza wersja tego dokumentu trafi do samorządów AKO, a po ich akceptacji lub wzbogaceniu o ich autorskie projekty, zostanie przyjęta przez Aglomerację jako dokument – drogowskaz do działań na rzecz seniorów.