„Bo nauczyciel jest kapitanem co na okręcie dookoła świata płynie wraz z nami przez szkolne lata”.

Cytat ten był myślą przewodnią apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który odbył się 14 października w naszej szkole.

W uroczystości uczestniczyli Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ołoboku. Zaproszeni goście, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołoboku Pan Dariusz Ratajczyk, dyrektor GZEASiP w Sieroszewicach Pani Barbara Stasiak, radna gminy Sieroszewice Pani Teresa Lemiesz, proboszcz parafii św. Jana Ewangelisty ks. Prałat dr Tomasz Lenczewski,  przedstawiciele Rady Rodziców, opiekun świetlicy środowiskowej w Ołoboku i wielki społecznik Pani Anna Jarosik, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

Uroczystość zapoczątkowało przemówienie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołoboku Pani Sylwii Zimoch, która powitała wszystkich gości.

Jako pierwsi humorystyczną scenką podziękowali swoim nauczycielom przedszkolacy oraz uczniowie klasy  II i III. Dużo uśmiechu i radości wywołał polski taniec krakowiak w wykonaniu dzieci. Następnie uczniowie klas starszych  przedstawili  program artystyczny,  na który składały się wiersze, piosenki oraz humorystyczne scenki z życia szkoły. Wyrażając w ten sposób wdzięczność, szacunek i uznanie gronu pedagogicznemu, pracownikom oświaty oraz pracownikom szkoły za codzienny trud, naukę, czujność i troskę. Złożyli również płynące z serca życzenia oraz podziękowania za wyrozumiałość i cierpliwość w kształtowaniu umysłu młodego pokolenia. Uczniowie okazali sympatię  dla swoich nauczycieli wręczając im kwiaty i słodki upominek przygotowany przez samorząd szkolny.

Na zakończenie głos ponownie zabrała dyrektor szkoły Pani Sylwia Zimoch, która mówiła o trudnej, ale jakże  pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Z życzeniami wystąpili również  przedstawiciele rady rodziców, a byli to  Pani Justyna Karbowy, Pani Barbara Majtas i Pani Katarzyna Gołdyn. W tym uroczystym dniu złożyły one podziękowania Panu Dariuszowi Ratajczykowi za wieloletnie sprawowanie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku.

Za przebieg uroczystości odpowiedzialni byli nauczyciele: Pani Renata Nieruchalska, Pani Lucyna Wittek oraz Pan Bogumił Walerian, któremu zawdzięczamy  wyjątkowo piękną oprawę muzyczną.

Opracowała: Renata Nieruchalska