14  października 2019 r. odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów. Najmłodsi uczniowie udowodnili, że znają zasady zachowania w szkole, na ulicy, wiedzą, jakie są symbole narodowe, potrafią zdrowo się odżywiać. Pięknie recytowali, śpiewali, zagrali też muzykę klasyczną na bardzo prostych instrumentach, którymi były: garnki, deski, chochle, itp.

Po części artystycznej  nastąpiło uroczyste pasowanie przez dyrektor szkoły, Mirosławę Kmiecik. Przewodnicząca Rady Rodziców, Marzena Przybyłek wręczyła  dzieciom prezenty.  

Do życzeń przyłączyli się także Anatol Piaskowski, wójt Gminy Sieroszewice, Renata Koziołek i Paweł Mrugalski, radni Gminy Sieroszewice oraz Stanisław Karolak, sołtys Wielowsi, którzy również przygotowali dla dzieci upominki.

Po uroczystości pasowania pierwszoklasistów, nastąpiła część poświęcona Dniu Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy piątej w wesołym programie artystycznym podziękowali nauczycielom za ich codzienny trud i poświęcony czas. Zaprezentowali także pokaz mody szkolnej.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Anatol Piaskowski,  wójt Gminy Sieroszewice; Renata Koziołek i Paweł Mrugalski, radni Gminy Sieroszewice; Stanisław Karolak, sołtys wsi Wielowieś; Marzena Przybyłek, przewodnicząca Rady Rodziców; Ewa Sodolska,  zastępcę przewodniczącej RR; Alicja Voge, sekretarz RR,   Maria Agata, nauczyciel – emeryt, Dariusz Majewski, prezes ZNP w Gminie Sieroszewice;  Rodzice pierwszoklasistów; Nauczyciele; Pracownicy obsługi oraz Uczniowie.

Uroczystość stała się także okazją do złożenia nauczycielom i pracownikom obsługi życzeń i wręczenia kwiatów. Taki gest uczynili Anatol Piaskowski, Renata Koziołek, Paweł Mrugalski, Stanisław Karolak oraz w imieniu uczniów, Samorząd Uczniowski.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim za życzenia i kwiaty.

Programy artystyczne zostały przygotowane przez uczniów, pod kierunkiem nauczycieli, Sławy Piaskowskiej, Bogusławy Bogusz i Bożeny Małeckiej.

Mirosława Kmiecik