Dzień 14 października 2019 roku w naszej szkole to bardzo ważna data dla uczniów klasy pierwszej. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego powitali zaproszonych gości: panią skarbnik gminy Karolinę Kałużną, pana radnego Tadeusza Zatylnego, sołtysa wsi pana Jana Szmaja, panią dyrektor, grono pedagogiczne, pracowników szkoły, przedstawicieli rady rodziców, rodziców oraz uczniów. Mimo stresu związanego z publicznym występem, pierwszoklasiści świetnie poradzili sobie z mikrofonem. Publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami. Po zakończeniu części artystycznej przed pocztem flagowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła dotykając ołówkiem jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych, po czym wręczyła każdemu pamiątkowy dyplom.
Następnie pani skarbnik gminy Karolina Kałużna oraz pan radny Tadeusz Zatylny życzyli sukcesów w nauce oraz przekazali upominki każdemu pierwszoklasiście. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego zapewnili o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Aby umilić im szkolną codzienność, obdarowali ich pamiątkowymi maskotkami. Również rodzice pamiętali o święcie swoich dzieci, przygotowując dla nich kuferek ze słodkościami oraz zorganizowali przyjęcie.

Tego dnia, z okazji święta polskiej szkoły, czyli Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie podziękowali nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za ich pracę. Nie zabrakło pięknych wierszy, piosenek i scenek będących wyrazem wdzięczności za codzienny trud. Na zakończenie samorząd uczniowski życzył wszystkim pracownikom szkoły zdrowia, cierpliwości, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz zapału do podejmowania coraz trudniejszych wyzwań.

Do życzeń dołączyła się pani skarbnik, Karolina Kałużna, która w imieniu wójta gminy Sieroszewice na ręce pani dyrektor wręczyła bukiet pięknych kwiatów.

Autor: Dominika Weber