VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Bursewicza „O Złotą Metaforę” został rozstrzygnięty. W konkursie wzięło udział 181 uczestników ze 118 miast w Polsce, Anglii, Niemczech i Szwecji. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 11 lipca 2021 roku  w Szczecinie.  I nagrodę za zestaw wierszy: ,,Muszelka od Mamy’’, ,,Nieistotny fakt’’, ,,Domy z klocków’’ przyznano Piotrowi Fałczyńskiemu- wybitnemu poecie z Ołoboku. Twórca otrzymał pamiątkową statuetkę ,,ZŁOTA METAFORA’’.

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski i Sekretarz Gminy Mirosława Busza osobiście pogratulowali laureatowi. Doceniając pracę i zaangażowanie, podziękowali za reprezentowanie gminy na arenie ogólnopolskiej oraz za nieustanną promocję twórczości i wrażliwości artystycznej.

Piotr Fałczyński zadebiutował jako poeta w 2000 r. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i regionalnych konkursach literackich- poetyckich i prozatorskich.

 

Poniżej zamieszczamy wiersz pt.,,Muszelka od Mamy’’.

,,Muszelka od Mamy.

Piętnaście lat w Bałtyku

pięć lat na półce

pół wieku na strychu.

 

Dawno temu szumiało morzem

teraz szepcze Jej głosem

coraz wyraźniej. ‘’