Wójt Gminy Sieroszewice podpisał umowy na dofinansowanie budowy drogi w Masanowie oraz na remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi. Gmina otrzyma 143 500,00 zł.

W środę, 7 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim asygnowali umowy na dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych. W spotkaniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Radny Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pichet, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski oraz włodarze i przedstawiciele gmin, wchodzących w skład powiatu ostrowskiego, które także otrzymały dofinansowania. Przedsięwzięcia zostaną zrealizowane przy pomocy środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Do gminy Sieroszewice trafi wparcie finansowe w kwocie 113 500,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. ,,Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Brylińskiego”. W ramach prac wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na ulicy łączącej miejscowości Masanów i Wielowieś. Pozyskana kwota wraz z wcześniej otrzymanym dofinansowaniem pozwoli na wyremontowanie drogi zapewniającej mieszkańcom bezpieczny i komfortowy dojazd do pól i posesji.

Projekt pn. ,,Remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi’’ otrzymał dotację w wysokości 30 000,00 zł w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi 2020+’’. Działania obejmą przede wszystkim kompleksowy remont pomieszczeń świetlicy, ale także zakup nowych mebli oraz wyposażenie kuchni w sprzęt AGD.