W dniu 13 lutego 2019 r. w sali wiejskiej w Zamościu odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zamość.

Zebranie zwołane zostało na podstawie Zarządzenia nr 27.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zamość.

Zebranie uprawnionych mieszkańców sołectwa odbyło się w I terminie, tj. o godz. 18:00, w którym udział wzięło 51 mieszkańców sołectwa Zamość na 314 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczył Pan Tadeusz Zatylny.

W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Radny Gminy Sieroszewice Tadeusz Zatylny oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pan Tomasz Woźniak. 

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę. Wybrany został Pan Tomasz Skrzypek natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Krzysztof Jędrzejewski, Sławomir Jaszczyński, Mariola Panek, Andrzej Kuświk, Longina Siupurzyńska, Milena Ryfa i Mateusz Król. 

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski złożył gratulacje ustępującemu sołtysowi Panu Andrzejowi Suś i nowo wybranemu Panu Tomaszowi Skrzypkowi oraz członkom Rady Sołeckiej. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina. Przybyłych na zebranie poinformowano również o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO.

Opracowała: Marzena Sztukowska