W dniu 16 lutego 2019 r. w sali wiejskiej w Bilczewie odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bilczew.

Zebranie zwołane zostało na podstawie Zarządzenia nr 28.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bilczew.

Zebranie uprawnionych mieszkańców sołectwa odbyło się w II terminie, tj. o godz. 18:15, w którym udział wzięło 11 mieszkańców sołectwa Bilczew na 46 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczył Pan Marian Pustkowski.

W zebraniu udział wzięli Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Radny Powiatowy a zarazem członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak, Radny Powiatowy Zdzisław Jaźwiec oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pani Grażyna Anioł.

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę. Wybrany został ponownie Pan Henryk Rosa natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Danuta Błaszczyk, Mariusz Dolata, Marian Kawała, Teresa Lamek i Bogumiła Połczyńska.

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski złożył gratulacje sołtysowi i nowo wybranym członkom Rady Sołeckiej. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina. Przybyłych na zebranie poinformowano również o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO.

Opracowała: Marzena Sztukowska