W dniu 21 marca 2019 r. w sali wiejskiej w Sławinie odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sławin.

W zebraniu udział wzięło 31 mieszkańców sołectwa Sławin na 223 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy  w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczył Pan Ryszard Lubryka

W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pani Alicja Kaźmierczak.

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Pana Lucjana Gmerek i Pani Aliny Derdas. Wybrany został ponownie Pan Lucjan Gmerek natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Alina Derdas, Marcin Kowalski, Maria Krymarys i Andrzej Wojtasiak.

Wójt Gminy Sieroszewice złożył gratulacje Panu sołtysowi Lucjanowi Gmerek i podziękował Pani Alinie Derdas. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina, poinformował również o miejscu i zasadach organizacji dożynek gminnych.

Przybyłych na zebranie poinformowano także o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO

Opracowała: Marzena Sztukowska