W dniu 6 marca 2019 r. w sali wiejskiej w Zamości odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kania.

W zebraniu udział wzięło 12 mieszkańców sołectwa Kania na 47 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczył Pan Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski

W zebraniu udział wzięli Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Radny Gminy Sieroszewice Tadeusz Zatylny oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pan Roman Sodolski.

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę. Wybrany został ponownie Pan Jan Szmaj natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Andrzej Szmaj, Kazimiera Mazurkiewicz, Elżbieta Wojciechowska-Skrobańska

Wójt Gminy Sieroszewice złożył gratulacje sołtysowi i nowo wybranym członkom Rady Sołeckiej. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina oraz poinformował o miejscu i zasadach organizacji dożynek gminnych. Przybyłych na zebranie poinformowano również o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO.

Opracowała: Marzena Sztukowska