W dniu 3 marca 2019 r. w sali wiejskiej w Parczewie odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bibianki.

W zebraniu udział wzięło 29 mieszkańców sołectwa Bibianki na 64 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczył Pan Kamil Dera

W zebraniu udział wzięli Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Radna Gminy Sieroszewice Wiesława Smółka oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pani Janina Pawlak.

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę. Wybrany został ponownie Pan Maciej Marciniak natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Daniel Plewiński, Artur Bartelak, Krzysztof Plewiński, Waldemar Urbaniak, Mateusz Marciniak, Donata Stachowska i Roman Dera.

Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica złożył gratulacje sołtysowi i nowo wybranym członkom Rady Sołeckiej. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina. Przybyłych na zebranie poinformowano również o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO.

Opracowała: Marzena Sztukowska