W sobotę, 26 stycznia 2019 roku, na sali wiejskiej w Wielowsi  odbyło się zebranie sprawozdawcze strażaków tutejszej jednostki. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielowsi Tomasz Woźniak, który przedstawił porządek obrad.  W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Anatol Piaskowski, radny Paweł Mrugalski, zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim Roman Matecki, Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak, ks. Proboszcz i zarazem członek OSP Wielowieś Piotr Kuświk, prezes ds. krwiodawstwa Sławomir Dryka oraz pozostali członkowie.
Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku zdał prezes Tomasz Woźniak oraz podziękował Wójtowi za wsparcie finansowe i współpracę. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Stanisław Banasiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przewodniczący Artur Dylak. Plan działalności na 2019 rok omówił prezes Tomasz Woźniak. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Wielowsi za 2018 rok.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski podkreślił, że jest dumny iż zmiana pokoleniowa w tej jednostce następuje płynnie i podziękował strażakom za aktywność i udział w akcjach ratowniczych, prosząc jednocześnie o pomoc w organizacji półkolonii, które planuje zrealizować. Z kolei komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak wyraził radość, że do jednostki przystąpiła młodzież. Chwalił strażaków za ich profesjonalny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Natomiast zastępca komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim Roman Matecki wyraził radość, że ta jednostka mogła przeistoczyć się i dostosować do istniejących zagrożeń jakie niesie rozwój cywilizacji. Słowa podziękowania skierował również do Pana Wójta za przychylność, dzięki której jednostki OSP w gminie utrzymywane są na odpowiednim poziomie. Zachęcał również ochotników do udziału w szkoleniach. Korzystając z okazji radny Paweł Mrugalski poinformował, iż planuje zorganizować Dzień Dziecka i zwrócił się o pomoc do strażaków.

Spotkanie było okazją do  wręczenia podziękowania druhowi Janowi Lukasowi za wieloletnią pracę na stanowisku kierowcy OSP Wielowieś.

Na zakończenie przewodniczący Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków przedstawili protokoły z Walnego Zebrania OSP Wielowieś, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Opracowała: Marzena Sztukowska