W piątek, 25 stycznia 2019 roku, na sali wiejskiej w Strzyżewie odbyło się zebranie Rady Sołeckiej. Przybyłych na spotkanie powitała sołtys Bernadeta Biała. W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzyżewie Jacek Nentwich, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Karolina Babarowska oraz członkowie Rady Sołeckiej.

Podczas zebrania dyskutowano na temat  biblioteki w Strzyżewie, nawierzchni na boisku szkolnym, dokończenia drogi na „starej wsi”, wydłużenie godzin otwarcia oddziału przedszkolnego, gazyfikacji oraz bieżących spraw wsi.

W swoim wystąpieniu wójt Anatol Piaskowski poinformował, że zdaje sobie sprawę z ważności wszystkich spraw jednak wszystkie te sprawy mają podłoże finansowe i na chwilę obecną nie może nic deklarować.  Z wszystkich napływających wniosków do Urzędu Gminy Pan Wójt będzie starał się wybierać najbardziej priorytetowe  i najważniejsze dla działalności Gminy, a następnie powoli je realizować. W swoim wystąpieniu podkreślił również, że musi myśleć o całej Gminie, a nie tylko o poszczególnych  miejscowościach i starać się,  jak tylko to będzie możliwe, traktować wszystkie na równi.

Na zakończenie Pan Wójt poinformował, że na zbliżających się zebraniach wiejskich postara się przedstawić kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina aby podnieść świadomość mieszkańców.

Opracowała: Marzena Sztukowska