W sobotę, 9 marca 2019 roku, w sali wiejskiej w Westrzy odbyło się zebranie sprawozdawcze strażaków tutejszej jednostki. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Westrzy a zarazem radny Gminy Sieroszewice  Wojciech Andrzejewski, który przedstawił porządek obrad.  W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Radny Powiatu Ostrowskiego i zarazem członek Zarządu Arkadiusz Wojtczak, przewodniczący Rady Gminy Rafał Bartnik, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim Jacek Wiśniewski, sekretarz zarządu ZOG ZOSP RP w Sieroszewicach Tadeusz Dolata, Prezes Klubu HDK PCK „Strażak” Lucjan Ziemiański, sołtys Wsi Westrza Mariola Karolak oraz pozostali członkowie. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku zdał prezes Wojciech Andrzejewski. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Zbigniew Dolata, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Leonard Andrzejewski. Plan działalności na 2019 rok omówił prezes Wojciech Andrzejewski. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Westrzy za 2018 rok.

W swoim wystąpieniu Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Radny Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak oraz przewodniczący Rady Gminy Rafał Bartnik pogratulowali jednostce uzyskanego absolutorium i podziękowali za zaangażowanie i prace na rzecz mieszkańców.

Opracowała: Marzena Sztukowska