W sobotę, 9 marca 2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach  odbyło się zebranie sprawozdawcze strażaków tutejszej jednostki. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej a zarazem sołtys wsi Sieroszewice Tadeusz Łapiński, który przedstawił porządek obrad.  W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Anatol Piaskowski, radny Szymon Lis, radny a zarazem naczelnik OSP Sieroszewice Michał Pułkownik, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Gminnego OSP Sieroszewice Tomasz Woźniak, Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak, oraz pozostali członkowie.

Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku zdał prezes Tadeusz Łapiński. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Zdzisław Mieszała, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Marcin Mieszała. Plan działalności na 2019 rok omówił prezes Tadeusz Łapiński. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Sieroszewicach za 2018 rok.

Opracowała: Marzena Sztukowska