W sobotę 07.01.2023 roku w sali „Domu Rolnika w Westrzy” odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP w Westrzy za 2022 rok.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica oraz Poseł na Sejm RP Katarzyna Sójka.

Na przewodniczącego zebrania został wybrany dh Bogumił Kołaczek, który zadbał o to, aby zebranie przebiegło sprawnie i według przyjętego porządku.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności za 2022 rok przedstawił Prezes dh Wojciech Andrzejewski. Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik dh Zbigniew Dolata a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Sebastian Pisula. Podczas zebrania udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi OSP  w Westrzy za 2022 rok.

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski dziękuje OSP w Westrzy za aktywność i zaangażowanie jednostki w 2022 roku oraz życzy dalszej dobrej współpracy.