Wójt Gminy Sieroszewice podaje do publicznej wiadomości terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego na rok 2023/2024. Szczegółowe informacje na stronie Gminy w zakładce „Oświata, Stypendia i Młodociani” lub pod poniższym linkiem: REKRUTACJA NA ROK 2023/2024