Urząd Gminy Sieroszewice zawiadamia o XLII Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy Sieroszewice.

Treść zawiadomienia o XLII Sesji Rady Gminy Sieroszewice dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym adresem:

http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1660