W związku z pismem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wójt Gminy Sieroszewice informuje o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwania nawisów lodowych oraz sopli.

Poniżej znajduje się adres strony internetowej GUNB, który prowadzi do komunikatu zimowego skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3