W piątek 23 września 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecnych było 12 radnych. Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Pozytywnie rozpatrzono projekt uchwały zmieniającej budżet gminy na 2022 rok i w konsekwencji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032.

Przyjęto zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca – Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.”

Przyjęto również zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.