W trosce o poprawę bezpieczeństwa na ulicach naszej gminy zamontowano nowe lampy uliczne. Montaż nowoczesnych lamp typu led w znaczący sposób poprawił widoczność na  jezdniach i chodnikach.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej oraz montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizacji istniejących ciągów oświetleniowych przeprowadzono we wsi Rososzyca oraz Wielowieś. Wymieniono łącznie 35 opraw i zamontowano 4 nowe lampy.

W Rososzycy modernizacji oświetlenia dokonano na ulicy Kościelnej i Środkowej a w Wielowsi na ulicy Słonecznej, Leśnej i Zielonej.

Łączny koszt wymiany 39 energochłonnych opraw na oprawy typu led to 94 587 zł . Gmina realizowała przedsięwzięcie przy współpracy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza.