W środę 31 sierpnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecni byli radni oraz sołtysi. Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Przyjęte przez Radę Gminy uchwały pozwolą na rozpoczęcie kolejnych inwestycji, w tym m.in.: przebudowę dróg wraz z budową chodników w Latowicach na ulicy Południowej i Środkowej, budowę drogi Kania – Raduchów, instalację paneli fotowoltaicznych na obiektach świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Zabezpieczono również środki na dotację dla powiatu ostrowskiego na budowę drogi Wielowieś – Rososzyca, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Strzyżewie, a także dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy.