W czwartek,  1 września 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski uroczyście wręczył laptopy dzieciom z rodzin popegeerowskich. Uroczystość rozpoczęto przemówieniem Wójta Gminy Anatola Piaskowskiego oraz Zastępcy Wójta Bartosza Kubicy.

Zakup laptopów dla 103 uczniów został sfinansowany z pozyskanych przez gminę Sieroszewice środków finansowych w ramach  programu: Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Celem programu było wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i w rozwoju cyfrowym.

Konkurs był skierowany do gmin popegeerowskich na terenie których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Gmina Sieroszewice jako gmina na terenie której funkcjonowały zlikwidowane PGR-y, przystąpiła do programu składając wniosek w listopadzie ubiegłego roku. Złożenie wniosku było poprzedzone procesem zbierania deklaracji składanych przez uprawnionych beneficjentów, których przodkowie byli zatrudnieni w PGR.

Ilość wspartych uczniów: 103

Wysokość dofinansowania: 257 500 zł

Wysokość dofinansowania: 100% poniesionych kosztów