We wtorek 31 maja 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Emilia Szyszka, Radca Prawny Radosław Cegła, a także przedstawiciele firmy, która zajmowała się przygotowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Na sesji obecnych było 14 radnych. Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Radni jednogłośnie przyjęli wszystkie uchwały. Wśród nich znalazła się m.in. uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Parczew, Biernacice, Rososzyca i Masanów. Pozytywnie rozpatrzono również projekt uchwały zmieniającej budżet gminy na 2022 rok i w konsekwencji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032.

Ponadto w trakcie sesji przyjęto sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za 2021 rok wraz z informacją dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.

Wójt Gminy podczas wtorkowych obrad poinformował o dofinansowaniach o łącznej kwocie ponad 11 mln zł przyznanych w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.