W czwartek 27 października 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła, Kierownik GZK Marcin Dachowski, Dyrektor GOK Jerzy Pawłowski oraz sołtysi. Na sesji obecnych było 11 radnych. Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Radni jednogłośnie podjęli 10 uchwał. Wójt Gminy zaproponował utrzymanie na dotychczasowym poziomie stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych na 2023 rok. Utrzymano również w tej samej wysokości dopłaty do m3 wody – 0,18 zł oraz m3 ścieków – 1,00 zł, co przekłada się na niższe opłaty dla mieszkańców. Ponadto Gmina Sieroszewice zwiększy w 2023 roku kwotę wsparcia dla organizacji pozarządowych do 195 000 zł. Ze względu na bardzo zły stan drzew wchodzących w skład ,,Alei Brzozowej’’ podjęto uchwały zniesienia statusu pomnika przyrody 10 obumarłych brzóz. Usunięcie drzew jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”.

Podczas sesji Wójt Gminy Anatol Piaskowski poinformował również o przekazaniu 1,5 mln zł Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza, które zostaną przeznaczone na modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie. Lampy energochłonne zostaną wymienione na oprawy typu led, co przyczyni się do znacznych oszczędności i pozwoli uniknąć nocnych wyłączeń lamp na ulicach naszej gminy.