Zabytkowy kościół drewniany św. Jana Chrzciciela pochodzący z 1. ćwierćwiecza XVI w., znajdujący się na cmentarzu w Ołoboku, został gruntownie odrestaurowany. – Niech to dzieło prowadzi nas do piękniejszego życia z Panem Bogiem i dla Niego – mówił Biskup Kaliski Damian Bryl na zakończenie renowacji świątyni.

W czwartek, 27 października, odbyła się uroczystość związana z zakończeniem renowacji drewnianego kościoła św. Jana Chrzciciela w Ołoboku. Ks. Biskupa i zaproszonych gości powitał Ks. Prałat Tomasz Lenczewski, proboszcz parafii św. Jana Ewangelisty w Ołoboku, który przybliżył historię świątyni. Zaznaczył, że najwcześniejsza wzmianka o drewnianej świątyni ołobockiej pochodzi z 1521 r., kiedy to ks. abp Jan Łaski, wizytując parafię ołobocką, nazwał ją kościołem parafialnym, podając przy tym, że fundatorem kościoła był konwent sióstr cysterek z Ołoboku. Zatem kościół pochodzi prawdopodobnie z 1. ćwierćwiecza XVI w. Potwierdza to, przeprowadzona w latach dwudziestych XX w., analiza architektoniczna i stylowa kościoła. Obecnie jest to świątynia filialna.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski podziękował osobom zaangażowanym w odnowienie kościoła. Wskazał, że inwestycja kosztowała prawie 1.700.000 zł. Zaznaczył, że większość środków pochodziła z Unii Europejskiej. Dodał, że dzieło wsparli parafianie, Gmina Sieroszewice i Powiat Ostrowski. Podziękował obecnemu na uroczystość poprzedniemu Wójtowi Czesławowi Berkowskiemu, który zapoczątkował sfinansowanie projektu odnowy kościoła. Dziękował też Radnemu Stanisławowi Płomińskiemu za pomysł tej uroczystości i ks. Prałatowi Tomaszowi Lenczewskiemu za jej zorganizowanie. Z kolei Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podkreślał, że dzięki środkom z Unii Europejskiej udało się wyremontować kilkanaście kościołów drewnianych znajdujących się na terenie diecezji kaliskiej. Dzieła pogratulował także Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Roman Pacholczyk.

W swoim słowie Biskup Kaliski wskazując na wielkie dziedzictwo Ołoboku akcentował, że historia stanowi ważną część życia człowieka. – Ten kościół przypomina nam, że tutaj ludzie żyli, pracowali i modlili się od wieków i że świat nie zaczyna się od nas. Chcemy tę historię poznawać, szanować i dalej podejmować – stwierdził bp Damian Bryl. Przekonywał, że to piękne dzieło odnowy kościoła mogło dokonać się dzięki zaangażowaniu wielu osób. – To jest piękne, że robiliśmy to razem. Ks. Proboszcz jako główny koordynator całości, Parafianie rozumiejący potrzebę tej odnowy, ale też aktywnie w tym uczestniczący, także przez swoje ofiary, za co chciałbym bardzo podziękować i wyrazić szacunek. Bardzo dziękuję za zaangażowanie Władz Gminnych i Powiatowych, ale także Wojewódzkich, dzięki którym mogliśmy wziąć udział w programie odnowy drewnianych kościołów – powiedział Pasterz Diecezji Kaliskiej.

Uroczystość uświetniła Schola Gregoriańska Bazyliki Mariackiej w Krakowie i wokalistka z Ołoboku Karolina Derdas.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Biskup Kaliski Damian Bryl, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Roman Pacholczyk, Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Mirosława Busza, wieloletni Wójt Czesław Berkowski, Radni Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak i Zdzisław Jaźwiec, Radni Gminy Sieroszewice z Przewodniczącym Rafałem Bartnikiem, Duchowieństwo, Sołtysi, Parafianie.

Tekst i zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak