W dniu 8 czerwca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbył się po raz dwudziesty siódmy Gminny Konkurs Recytatorski. Celem konkursu jest rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, kształtowanie języka, wyobraźni oraz promowanie młodych talentów z Gminy Sieroszewice.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sieroszewice i przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych  IV-VI oraz VII-VIII.   Recytatorów oraz ich opiekunów powitał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski.

W tegorocznej edycji brali udział uczniowie ze szkół podstawowych z Wielowsi, Ołoboku, Masanowa Zamościa, Rososzycy, Strzyżewa i Sieroszewic. Każdy uczestnik miał do zaprezentowania utwór poetycki polskiego poety.

Jury w składzie: przewodniczący: Jerzy Pawłowski, członkowie: Beata Chajnowska, Izabela Staroń, Weronika Pietrasik oceniało dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika, interpretację utworu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Laureatami w kategorii Szkoła Podstawowa – klasy IV – VI zostali:

II nagroda –  Lena Fornalczyk – SP Ołobok

III nagroda  Żaneta Wojtasik – SP Strzyżew

Wyróżnienie: Zuzanna Wojtysiak – SP Ołobok

Laureatami w kategorii Szkoła Podstawowa – klasy VII, VIII zostali:

I nagroda Katarzyna Skrobańska – SP Zamość

I nagroda  Maria Fojt – SP Sieroszewice

II nagroda Anna Jakubowska  – SP Strzyżew

II nagroda  Olga Borowczyk – SP Rososzyca

Wyróżnienie: Natalia Lisiak – SP Wielowieś

Gościem konkursu był Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, który wręczył dyplomy wraz z nagrodami i pogratulował wszystkim uczestnikom. Podziękował także opiekunom recytatorów oraz organizatorom konkursu.

Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach.

Dyrektor GOK-u

Jury konkursu, od lewej Beata Chajnowska, Izabela Staroń, Weronika Pietrasik

Uczestniczki konkursu z SP Zamość

Uczestniczka konkursu podczas prezentacji z SP Wielowieś

Uczestniczka konkursu z SP Rososzyca

Uczestniczki konkursu z SP Ołobok

Uczestniczki konkursu z SP Sieroszewic

Uczestniczki konkursu z SP Sieroszewice

Uczestniczki konkursu z SP Strzyżew

Uczestniczki konkursu z SP Wielowieś

Uczestniki konkursu z SP Strzyżew

Wójt Gminy Sieroszewice przed sceną w GOK-u

Wójt Gminy Sieroszewice z jury konkursu i uczestnikami

Wójt Gminy Sieroszewice z jury konkursu i uczestnikami

Wójt Gminy Sieroszewice, Dyrektor GOK-u, jury konkursu i laureatka