Dnia 18 maja 2021 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach Emilia Szyszka. Obrady Sesji otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Podczas sesji podjęto szereg uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielowieś, a także zasad udzielania i rozliczania dotacji na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice. Co więcej jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za rok 2020 wraz z informacją dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice. Ponadto, ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Wójt Gminy Sieroszewice zaproponował zwolnienie z części opłat za śmieci, właścicieli nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik. Od 1 lipca 2021 roku opłaty wyniosą: 25 zł od osoby dla gospodarstw nie kompostujących bioodpadów (oddających brązowe worki) oraz 23 zł od osoby dla gospodarstw zagospodarowujących bioodpady we własnym zakresie.

Prezentację dotyczącą przyczyn wzrostu opłat za odpady komunalne mogą Państwo zobaczyć poniżej:

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE SIEROSZEWICE