W niedzielę 28 lipca odbyła się wycieczka po gminie Sieroszewice, której inicjatorem i pomysłodawcą był Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski. W wycieczce udział wzięło 50 mieszkańców gminy. Autobus wyruszył spod Gminnego Ośrodka Kultury do Rososzycy, następnie przez Ołobok do Wielowsi, Raduchowa, Kani i Zamościa. Podczas podróży uczestnikom przybliżono historię kościołów w Rososzycy oraz Ołoboku, przedstawiono sylwetkę ks. dra Antoniego Kanteckiego, wspomniano o „Źródełku Napoleona” i „Małgorzatce” w Wielowsi, Alei Dębowej w Raduchowie, a także zabytkowym przydrożnym krzyżu dłuta Pawła Brylińskiego w Kani. Wszyscy chętni mogli zamoczyć nogi w rzece Prośnie oraz zobaczyć linię brzegową planowanego zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna”.
O poszczególnych zabytkach i ciekawostkach opowiadali m.in.: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica, radny gminy Sieroszewice Stanisław Płomiński, sołtys wsi Kania Jan Szmaj oraz komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak. Wycieczka zakończyła się wspólnym grillem i biesiadą przy sali wiejskiej w Zamościu, którą wspólnie zorganizowały rady sołeckie wsi Zamość, Raduchów, Kani oraz Biernacic, a także  Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna z Zamościa. Swoją radość i zadowolenie ze wspólnej integracji wyraził Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, który wskazywał na potrzebę kontynuowania tej inicjatywy. Pan wójt dziękował również wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc przy organizacji wycieczki.