W sobotę 27 lipca w Raduchowie odbyło się poświęcenie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej zamordowanych podczas II Wojny Światowej mieszkańców naszej gminy: śp. Jana Molki i śp. Ignacego Błaszczyka. W mszy świętej odprawionej przez proboszcza parafii Wielowieś Ks. Kanonika Piotra Kuświka udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, radny gminy Sieroszewice Tadeusz Zatylny, Komendant Gminny OSP Mieczysław Maciuszczak, Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP Kazimierz Strugarek, sołtysi Zamościa, Biernacic, Kani i Raduchowa, a także rodziny zamordowanych oraz mieszkańcy gminy. W uroczystości udział wzięła również ostatnia żyjąca córka śp. Jana Molki. Podczas mszy świętej asystę sprawował poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielowsi.

Śp. Jan Molka oraz śp. Ignacy Błaszczyk zostali zamordowani 22 grudnia 1944 roku w Raduchowie. Obojgu postawiono zarzuty współpracy z partyzantami, a egzekucja została wykonana przez niemieckich żołnierzy strzałami w plecy. Jan Molka zostawił żonę i osierocił troje dzieci. Ignacy Błaszczyk zostawił żonę i osierocił dwoje dzieci.

Pamiątkowa tablica została wykonana ze środków budżetu gminy Sieroszewice. Kamień, krzyż, płot oraz kostkę brukową ufundowały rodziny zamordowanych. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski podziękował rodzinom ofiar za zaangażowanie  i ofiarność. Podkreślał również, jak ważna jest pamięć o ludziach, którzy oddali życie tylko i wyłącznie dlatego, że byli Polakami.