W siedzibie Nadleśnictwa Taczanów odbyło się spotkanie władz gminnych OSP z Nadleśniczym Mirosławem Niczyporukiem.

We wtorek 22 lutego 2022 roku Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Sieroszewicach Wojciech Andrzejewski wspólnie z Komendantem Gminnym Wojciechem Hełką odwiedzili przedstawiciela Lasów Państwowych. Nadleśniczy oficjalnie powitał nowe władze Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Sieroszewicach.

Wiodącym tematem spotkania było nakreślenie ogólnego planu współpracy zarządu z nadleśnictwem. Przewidziane działania, które poruszono podczas rozmowy to m.in. akcja sprzątania lasów i ćwiczenia na kompleksach leśnych.