W środę, 2 czerwca 2021 roku w Ołoboku, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Józefa Schmidta – znanego ołobockiego artysty ludowego, skrzypka oraz człowieka o wielu talentach. Tablica została umieszczona na budynku Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Ołobockiej.

W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście. Wśród nich znalazła się rodzina artysty, jego dwie córki – Helena Saranek (wieloletnia i legendarna kierowniczka Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Ołobok) i Kazimiera Urban (członek Zespołu Pieśni i Tańca Ołobok), jego syn – Józef Schmidt oraz prawnuczka – Justyna Karbowy, Sołtys wsi Ołobok.

Uroczystość otworzył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski, który przybliżył postać ołobockiego artysty, a następnie powitał przybyłych gości: wójta gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego, zastępcę wójta Bartosza Kubicę, Annę Gałczyńską – specjalistę ds. dziedzictwa kulturowego i organizacji imprez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Grażynę Anioł – inspektor ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielowsi Mirosławę Kmiecik, Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Barbarę Stasiak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołoboku Sylwię Zimoch, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach Marię Marciniak, Klaudię Stawską – bibliotekarkę filii bibliotecznej w Ołoboku, Iwonę Pacholczyk – instruktor zespołu Ołobok, Piotra Fałczyńskiego – poetę, członka Związku Literatów Polskich, Annę Jarosik – wieloletniego kustosza ołobockiego muzeum, Katarzynę Krawczyk, Annę Urbaniak i Grzegorza Grzelaka – członków zespołu Pieśni i Tańca Ołobok.

Przed uroczystym odsłonięciem tablicy upamiętniającej Józefa Schmidta, goście mieli okazję wysłuchać jego przepięknych melodii ludowych w wykonaniu Krzysztofa i Anny Rozpondków. Artyści wprowadzili zaproszonych gości w muzyczny nastrój tego wydarzenia.

Po krótkiej prezentacji dorobku Józefa Schmidta i odsłonięciu tablicy głos zabrał wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, który podkreślił ważność podtrzymywania i pielęgnowania kultury oraz tradycji.

Podczas uroczystości głos zabrała również Helena Saranek – córka artysty, która wspomniała o wielu zdolnościach swojego ojca, między innymi o talencie rzeźbiarskim, malarskim, o zdolnościach gry na wielu instrumentach, nie tylko na skrzypcach. Córka Józefa Schmidta wróciła pamięcią do swojego dzieciństwa, mówiąc; „Nasza rodzina była bardzo muzykalna, w domu nigdy nie brakowało muzyki, a jesienne wieczory były prześpiewane, przegrane, a w końcu nieraz i przetańcowane”.

Uroczystość podsumowała Anna Gałczyńska z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, pomysłodawczyni tego całego przedsięwzięcia, która powiedziała kilka słów o projekcie. W roku 2020, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu postanowiło upamiętnić znanych artystów ludowych – skrzypków i śpiewaczek z regionu Południowej Wielkopolski, żyjących na przełomie XIX i XX wieku. W ten sposób powstało wiele tablic, które mieszczą się na budynkach w rejonach Południowej Wielkopolski, upamiętniając ważne postacie muzyczne z tych stron.

Autor: Jerzy Pawłowski