W sobotę 29.05.2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach po raz kolejny zorganizowała akcję pod hasłem: „Śmieci zbieramy, Psary i Gminę wspólnie upiększamy”.  Na realizację tego przedsięwzięcia OSP w tym roku uzyskała dofinansowanie w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do akcji oprócz strażaków włączyły się dzieci z Publicznego Przedszkola w Psarach, młodzież ze szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych a także mieszkańcy Psar. Akcje zorganizowano po raz kolejny w świetle obchodzonego w ubiegłym miesiącu Światowego Dnia Ziemi. Celem akcji podobnie jak w poprzednich latach było uświadamiania i propagowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców. Wszyscy uczestnicy akcji zbierali śmieci zalegające w rowach przydrożnych, w lesie, w obrębie przystanków autobusowych oraz innych miejscach publicznych. W czasie trwania akcji zebrano kilkadziesiąt  worów śmieci. Na koniec akcji organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników zbiórki na ognisko przy którym wszyscy mogli upiec kiełbaski i przy muzyce spędzić miło czas.

Opracował: Rafał Bartnik