W niedzielę 23 października 2022 r. w Wielowsi odbyła się czwarta w tym roku otwarta akcja poboru krwi, organizowana przez Klub HDK PCK ”STRAŻAK” przy ZGm ZOSP RP  w Sieroszewicach, OSP Wielowieś oraz Stowarzyszenie Społecznej Aktywności w Wielowsi.

Na apel tych organizacji odpowiedziało 66 osób, z których po wstępnych badaniach krew mogło oddać 59 dawców, w tym aż 20 kobiet.  Po raz pierwszy ten bezcenny dar oddało 5 osób. Najwięcej krwiodawców przybyło z Latowic – 18 osób, Wielowsi – 15 i Westrzy – 9. Wśród oddających byli m.in. prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Sieroszewicach – Wojciech Andrzejewski oraz radny gminny z Wielowsi – Paweł Mrugalski. Łącznie oddano 26,550 dm3 krwi. Każdy kto oddał krew losował upominek ufundowany przez Urząd Gminy Sieroszewice.

Niedzielna akcja była również okazją  do podsumowania działań HDK za 2021 rok, na którym obecni byli m. in.: Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Radny Paweł Mrugalski, Sołtys wsi Wielowieś Stanisław Karolak, Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Ostrowie Wlkp. Henryk Olejnik, Przewodniczący Rejonowej Rady PCK w Ostrowie Wlkp. a zarazem Prezes Klubu HDK PCK „Strażak”  Lucjan Ziemiański, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sieroszewicach a zarazem radny gminy Wojciech Andrzejewski, prezesi Zarządów Jednostek OSP oraz krwiodawcy z terenu gminy.

Dawcy w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddanie krwi wyróżnieni zostali odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I, II i III stopnia. W dalszej części zebrania przedstawiono oficjalnie wyniki współzawodnictwa w honorowym krwiodawstwie pomiędzy jednostkami OSP z gminy Sieroszewice. W 2021 roku najwięcej krwi oddali strażacy z OSP Westrza -44,893 dm3. Na drugim miejscu znalazła się jednostka OSP Latowice- 44,670 dm3, a trzecia pozycja należała do OSP Rososzyca- 17,100 dm3. Łącznie dla KHDK 171 dawców ofiarowało ponad 212,512 dm3 litrów krwi. W sposób szczególny podziękowano również tym, którzy w 2021 roku oddali największą ilość krwi. Urząd Gminy ufundował dla najlepszych krwiodawców statuetki, które wręczył Zastępca Wójta Bartosz Kubica oraz Wiceprezes Klubu Leonard Andrzejewski.

Tekst: Lucjan Ziemiański oraz Urząd Gminy

Zdjęcia: Lucjan Ziemiański