Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy ruszyła. Wójt Gminy Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Bartosz Kubica kontrolowali przebieg trwających prac na budowie, która jest jedną z największych inwestycji w gminie Sieroszewice w tej kadencji.

W ramach prac szkoła zostanie powiększona o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym. Sala gimnastyczna będzie wyposażona w parkiet do gier zespołowych, trybuny oraz szatnie z węzłem sanitarnym. W rozbudowanej części powstanie również sala lekcyjna wraz z kantorkiem dla nauczyciela. Całkowita powierzchnia zabudowy to ok. 1200 m2. Powstały obiekt będzie spełniał najwyższe normy w zakresie dostępności i  będzie on w pełni przystosowany do osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki zaangażowaniu środków własnych gminy oraz dofinansowaniu pozyskanemu w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia inwestycji: luty 2024.

Koszt zadania: 7 830 359,00 zł
Środki własne: 783 035,90 zł
Wysokość dofinansowania: 7 047 323,10 zł