Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” z Sieroszewic zorganizowało dla seniorów z Gminy Sieroszewice projekt pn.  “Trening umysłu i ciała dla seniorów”.

Dla seniorów przygotowano ciekawe spotkania z psychologiem, który podjął tematy bliskie naszym sercom, a dotyczyły dobrostanu psychofizycznego. Przypomniane zostały techniki rozładowania stresu, jak być asertywnym oraz jak zadbać o siebie.  Ponadto zaproponowano seniorom udział w zajęciach tanecznych połączonych z elementami gimnastyki. Dzięki przepięknej pogodzie zajęcia odbywały się nie tylko w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach, ale też i na stadionie gminnym.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Gminy Sieroszewice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.