INFORMACJA DLA WYBORCÓW

 

Na podstawie postanowienia Nr 147/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie  podziału Gminy Sieroszewice na stałe  obwody  głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  informuję, że zostały wyznaczone nowe siedziby głosowania:

  1. Wyborcy sołectwa Sławin – lokal wyborczy mieści się w sali wiejskiej Sławin 36 A dla  OKW NR 8
  2. Wyborcy sołectwa Parczew oraz Bibianki – lokal wyborczy mieści się w sali wiejskiej w Parczewie 88 dla OKW NR 9
  3. Wyborcy sołectwa Latowice, Bilczew, Kęszyce – lokal mieści się w Dziennym Domu Senior + Latowice ul. Szkolna 5 dla OKW nr 10
  4. Wyborcy sołectwa Masanów, Namysłaki – lokal wyborczy mieści się w Szkole Podstawowej w Masanowie ul. Lipowa 40 dla OKW nr 11
  5. Wyborcy sołectwa Psary – lokal wyborczy mieści się w sali wiejskiej w Psary ul. Środkowa 33 dla OKW nr 12

Pozostali wyborcy  sołectw głosują w dotychczasowych lokalach wyborczych.

OKW – Obwodowa Komisja Wyborcza