Dnia 18 lutego 2019 r. w godzinach późno popołudniowych w Szkole Podstawowej w Wielowsi już po raz kolejny Dyrektor zorganizowała Szkolny Dzień Kariery. Głównym celem wydarzenia jest pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przyszłej pracy zawodowej.

Szkolny Dzień Kariery to wydarzenie adresowane zarówno do uczniów szkoły podstawowej  jak i do gimnazjalistów. Dzięki wizycie w szkole przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  uczniowie i ich rodzice  mieli okazję zapoznać się z ofertami lokalnych szkół, opiniami nauczycieli, a także wysłuchać rad starszych kolegów, kiedyś absolwentów naszej szkoły.

W tym roku odwiedzili nas przedstawiciele następujących szkół: Zespół Szkół Technicznych – ZAP, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych, Zespół Szkół Usługowych, ZSP CKU w Przygodzicach.

Podczas spotkań przedstawiciele szkół odbyli z młodzieżą wiele interesujących spotkań. Część z nich przybrała formę wykładów, inne miały charakter prezentacji, prowadzonych przez naszych absolwentów. Na jednych omawiano oferty szkół, na innych opowiadano zaś o zawodach i praktykach. Poruszono też niezwykle ważny temat kompetencji zawodowych oraz konieczności nieustannego rozwoju człowieka w tym zakresie.

Autor: Mirosława Kmiecik