Czyste powietrze, to także obecność w naszym otoczeniu „naturalnych filtrów” , jakimi są właśnie drzewa.

Mając powyższe na uwadze dnia 20 października  2019r. o godz. 16:00 w otoczeniu sali wiejskiej w Wielowsi  spotkali się młodsi i starsi mieszkańcy Wielowsi i okolic na  pikniku ekologicznym zorganizowanym z okazji Święta Drzewa, które przypada rok rocznie 10 października. W programie  pikniku znalazło się wiele atrakcji  m.in:

  • KONKURS PLASTYCZNY DLA NAJMŁODSZYCH ”DRZEWO MOIM PRZYJACIELEM”
  • Sprawnościowy tor przeszkód
  • Sadzenie młodych drzew w otoczeniu sali wiejskiej. Drzewa  otrzymały imiona osób, które je sadziły i wzięły  pod „swoją opiekę”. Posadzono m.in. lipę Natalię, graba Antosia oraz brzozę o imieniu Halina
  • Kiermasz z nagrodami
  • Ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków

Organizatorem pikniku było  Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne  „EKOklub” oraz Sołtys wraz z Radą Sołecką. Do współpracy włączyli się  także Harcerze z 7 Wielopokoleniowej Drużyny Harcerskiej im. Żołnierzy „Żyto1” z Wielowsi.

Patronat nad wydarzeniem objęły:  Samorząd Gminy Sieroszewice oraz  Lasy Państwowe, którzy zadbali o dostarczenie  sadzonek młodych lip, grabów i buków.

Wszystkim  uczestnikom i współpracownikom pięknie dziękujemy, szczególnie panu Stanisławowi Karolakowi, sołtysowi Wielowsi.

Opracowała:  Halina Kaźmierczak- prezes EKOklub