Dzieciom z gminy Sieroszewice nadano tytuł Czytelnika Roku 2018. Podczas spotkania złożono także życzenia pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej z okazji Dnia Bibliotekarza.

We wtorek, 14 maja, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach odbyło się podsumowanie Konkursu na Czytelnika Roku 2018. Konkurs pt. „Oczytany małolat” jest konkursem trwającym najdłużej, bo trwa cały rok. Ponadto jest to konkurs, który skupia największą liczbę uczestników, ponieważ bierze w nim udział każdy, kto wypożycza książki. To także konkurs najbardziej dyskretny, ponieważ nie jest nagłaśniany. Zaproszonych gości, laureatów i ich opiekunów powitała dyrektor książnicy Maria Marciniak. – Gratuluję Wam tych wspaniałych czytelniczych wyników. Wiem, że niektórzy z Was korzystają nie tylko z naszej sieroszewickiej biblioteki, ale również innych placówek. Życzę Wam wytrwałości w dalszym czytaniu, bo jak mówiła kiedyś nasza znakomita poetka Wisława Szymborska „czytanie książek to najwspanialsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Składam też najserdeczniejsze życzenia moim koleżankom bibliotekarkom, zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy i przeogromnej liczby czytelników, wypożyczeń i nowych książek – powiedziała pani Maria.

Konkurs pod hasłem ,,Oczytany małolat” adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych. Jury w składzie: Maria Marciniak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, Marlena Nowak, bibliotekarka filii w Ołoboku, Janina Maciaszek, bibliotekarka filii w Strzyżewie i Dominika Kucharska, bibliotekarka filii w Wielowsi po przeliczeniu liczby wypożyczonych książek wyłoniło Czytelników Roku 2018 we wszystkich bibliotekach gminy Sieroszewice. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród dzieci w wieku 6-9 lat najlepszymi czytelnikami okazali się: Karolina Jen z Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, Filip Urbaniak z biblioteki w Ołoboku, Krzysztof Olejnik z biblioteki w Strzyżewie, Wojciech Marszałek z biblioteki w Wielowsi. W grupie uczniów 10-13 lat najwięcej książek przeczytali: Nadia Dewicka z Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, Julia Fabrowska z biblioteki w Ołoboku, Agata Przybylak z biblioteki w Strzyżewie, Mateusz Agata z biblioteki w Wielowsi. Zwycięzcom Konkursu „Oczytany małolat” gratulowali wójt Anatol Piaskowski, sekretarz Mirosława Busza i skarbnik Karolina Kałużna, którzy wręczyli dyplomy i książki ufundowane przez bibliotekę.

W dniach 8–15 maja obchodzony był XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

pod hasłem „biblioteka”. W tym czasie przypadł także Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, dlatego spotkanie było okazją do złożenia życzeń pracownikom książnicy. Kwiaty na ręce dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach Marii Marciniak wręczył wójt Anatol Piaskowski, który dziękował pracownikom biblioteki za pracę włożoną w propagowanie czytelnictwa i funkcjonowanie bibliotek. Przekazał również list od dyrektor Heleny Bednarskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Wójt wręczył upominki wszystkim pracownikom biblioteki. W uroczystości uczestniczyły: Maria Marciniak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, Marlena Nowak, bibliotekarka filii w Ołoboku, Janina Maciaszek, bibliotekarka filii w Strzyżewie, Dominika Kucharska, bibliotekarka filii w Wielowsi, księgowa Arleta Walczak i redaktor strony internetowej biblioteki Ewa Kotowska-Rasiak.

Więcej zdjęć z uroczystości można zobaczyć na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka-sieroszewice.pl.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak/Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach