W środę, 24 kwietnia 2019 roku,  w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się, zorganizowane przez Wójta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego spotkanie w sprawie budowy zbiornika „Wielowieś Klasztorna”.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marek Beer, Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Izabela Witkiewicz, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak, Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu; PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Anna Marecka, zastępca dyrektora PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Kaliszu Adam Nowak,  Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Roman Pacholczyk, zastępca Wójta Gminy Godziesze Wielkie Alicja Jędrasiewicz, Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk , Z-ca Burmistrza MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ Anna Mądra, Wójt Gminy Kraszewice Konrad Kuświk , Nadleśniczy Nadleśnictwa Taczanów Mirosław Niczyporuk, Inżynier Nadzoru – Nadleśnictwo Taczanów Bartosz Wójkiewicz oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją mieszkańców.

Opracowała: Marzena Sztukowska