W poniedziałek, 11 marca 2019 roku, w sali Urzędu Gminy w Sieroszewicach odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Sołtysa”. Zaproszonych gości powitał Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski. W spotkaniu uczestniczyli także: Zastępca  Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina  Kałużna, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, Radny Powiatu Ostrowskiego Zdzisław Jaźwiec oraz sołtysi z terenu Gminy Sieroszewice.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Sieroszewice życzył wszystkim sołtysom dobrych rezultatów w działaniu na rzecz społeczności lokalnej. Pan Wójt poinformował także o powstającym regulaminie dotyczącym sal wiejskich i świetlic. Korzystając z okazji złożył również życzenia Panu sołtysowi wsi Namysłaki z okazji urodzin. Głos zabrał Zastępca Wójta Bartosz Kubica, który przedstawił informacje ze spotkania z przedstawicielem z Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice oraz sekretarz Mirosława Busza, która zwróciła się z prośbą o umieszczanie przez sołtysów na tablicach ogłoszeń informacji otrzymanych z Urzędu Gminy.

Podczas spotkania Radny Powiatu Ostrowskiego Zdzisław Jaźwiec  poinformował o spotkaniu informacyjno-szkoleniowym oraz zachęcał do wzięcia udziału w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.”

Opracowała: Marzena Sztukowska