W niedzielę, 8 grudnia 2019 roku, w Strzyżewie odbyło się spotkanie wigilijne dla mieszkańców Strzyżewa. Zaproszonych gości powitała radna a zarazem sołtys Strzyżewa  Bernadeta Biała. Wigilijny wieczór zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski z żoną, zastępca Wójta Bartosz Kubica, radny Powiatu Ostrowskiego i zarazem kierownik KRUS Zdzisław Jaźwiec, radny Gminy Sieroszewice Przemysław Wilgocki z żoną,  dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzyżewie Jacek Nentwich z żoną oraz nauczyciele i dzieci. Po przeczytaniu fragmentu Pisma Św. przez Wójta Gminy i złożeniu życzeń mieszkańcy i goście przełamali się opłatkiem.

Wieczór umilili swoim występem, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Strzyżewie śpiewając kolędy. Część artystyczną przygotowali nauczyciele Państwo Barbara i Waldemar Cieślakowie.

Organizatorami byli: sołtys, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Nauczyciele i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej.

Autor: Marzena Sztukowska