Członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice przełamali się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Spotkanie opłatkowe bractwa odbyło się 10 grudnia na probostwie w parafii pw. św. Marka Ewangelisty w Rososzycy. – Święta Bożego Narodzenia mają klimat rodzinny, a jednocześnie uczą nas wielkiej miłości, wzajemnego szacunku, ale też przede wszystkim dostrzegania drugiego człowieka. Niech więc ten duch miłości, duch świąt Bożego Narodzenia towarzyszy nam wszystkim. Niech Pan Bóg w szczególny sposób obdarza łaskami braci kurkowych, którzy chcą otwierać się na innych i przekazywać im wartości – mówił proboszcz ks. kanonik Paweł Guździoł, który jest kapelanem bractwa. Zebranych powitał prezes KBS Sieroszewice Krzysztof Portasiak, który na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzył dużo ciepła rodzinnego, a w Nowym Roku 2020 spełnienia marzeń. Życzenia zebranym złożył także przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik. Po przełamaniu się opłatkiem członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice zasiedli do stołu zastawionego słodyczami. Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń. Krzyż Niepodległości otrzymali: brat Paweł Guździoł, kapelan Bractwa Kurkowego Sieroszewice, brat Waldemar Skorupa, Król Kurkowy AD 2019 i brat Roman Pułkownik. W szeregi bractwa wstąpił Władysław Kowalczyk, który złożył ślubowanie.

Bractwo Strzeleckie w Sieroszewice powstało 19 lipca 1925 roku. Niestety, po wojnie bractwa zaczęto likwidować i taki los spotkał także organizację z Sieroszewic. Bractwo reaktywowano w 2000 roku z inicjatywy obecnego prezesa Krzysztofa Portasiaka.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak