W poniedziałek, 22 lipca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się spotkanie dotyczące budowy zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna”. W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak, Zastępca Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Cezary Siniecki,  Poseł na Sejm RP Piotr Kaleta, Poseł na Sejm RP Jerzy Kozłowski, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Poseł na Sejm RP Jarosław Urbaniak, Wicemarszałek  Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz, Sekretarz Powiatu Ostrowskiego Mirosław Rychlik, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Anna Mądra, Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk, Wójt Gminy Kraszewice Konrad Kuświk, Wójt Gminy Godziesze Wielkie Józef Podłużny oraz Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski i Zastępca Wójta Bartosz Kubica.

Wszystkich przybyłych gości powitał gospodarz spotkania Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski. Ideą tego spotkania było wskazanie konieczności rozpoczęcia budowy zbiornika. W tej sprawie głos zabrał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak, który przedstawił prezentacje dot. przedsięwzięcia. Kolejnym etapem spotkania była dyskusja, w której wszyscy uczestnicy brali czynny udział. 

Coraz mniejsza ilość wód wpływa na potrzebę sprawnej budowy zbiornika. Podczas spotkania wypracowano wspólne stanowisko. Istotnym elementem w rozwoju przygotowań do inwestycji jest współpraca, dlatego zaproponowano cykliczność takich spotkań.

Opracowała: Alicja Kaźmierczak